Blog à la Carte

Stip op de horizon

Stip op de horizon Ondanks mijn drukke bestaan als lesboer besteed ik als docent Nederlands op een middelbare beroepsopleiding ook veel tijd op kantoor. Het is de plek waar ik mijn lessen voorbereid en waar ik stapels toetsen wegwerk. Boven … Read More

Featured Post

Het is me wat

Het is me wat Als SS’ers in oorlogstijd bonkten ze op de deur. Zonder op antwoord te wachten stormden ze binnen: een slungelige man met opvallend veel haren uit zijn neus en zijn partner in crime, een dikkige vrouw van … Read More

Featured Post

Nobelprijs

Nobelprijs Terwijl dagen blijven vervliegen alsof ze geen vierentwintig maar slechts vier uur duren, werden wegens een herinrichting in een van de bovenlagen van onze organisatie (waar vrijwel niemand iets van begrijpt), de indelingen van de kantoren grondig omgesmeten. Ik … Read More

Featured Post

De ondergang van de wereld is de hemel

De ondergang van de wereld is de hemel In de afgelopen twaalf columns die ik voor Office à la Carte schreef, heb ik de nodige kantoor- en bedrijfsellende in taalvorm voorbij laten paraderen, maar dat alles valt in het niet … Read More

Featured Post

De gelukzalige werknemer

De gelukzalige werknemer De uitverkorene die het voor elkaar krijgt om een mooi rond getal als tien, twintig, vijfentwintig, veertig of zelfs vijftig jaar binnen hetzelfde bedrijf te werken, wordt door zijn of haar leidinggevende tijdens een behoorlijk beschamende ingelaste … Read More

Featured Post

De aller, kus, beste, kus, wensen, kus

De aller, kus, beste, kus, wensen, kus Met wat weemoed naar de voorbije prachtdagen stappen we weer over de drempel. In de tassen die we meeslepen zitten nog geen dikke pakketten papier, hooguit een verdwaald velletje van vorig jaar. Vorig jaar, dat klinkt zo ver weg … Read More

Featured Post

Teambuilding

Teambuilding Dramatisch drentelen door de drek, schreeuwend scheuren op de kartbaan of tuttig theeslurpen in een kattencafé: in het kader van teambuilding is alles toegestaan. Werknemers van elk bedrijf worden minimaal eens per jaar blootgesteld aan activiteiten die ze eigenlijk … Read More

Featured Post

Alles is afleiding

Alles is afleiding Terwijl de seconden tergend langzaam wegtiktikkerdetikken alsof het de euro’s in de eerste dagen van de storting van het salaris zijn, kijk ik uit het raam. Tegen beter weten in, want veel werk moet nog worden verzet. … Read More

Featured Post

Een nieuwe werkplek en een nieuw geluid

  Een nieuwe werkplek en een nieuw geluid. Het zijn sinds een ruime maand andere stemmen die ik tijdens lunchpauzes hoor bulderlachen, de ‘goedemorgens’ zijn niet meer dezelfde en ik moet opnieuw beginnen met het me stiekem toe-eigenen van bedrijfsnietmachines … Read More

Featured Post

Goedgoed, lekker weer ook

Het is eenvoudiger de kwantumfysica uit te leggen aan volkomen zwakzinnigen dan als welopgevoed en gemiddeld intelligent aardbewoner iets te begrijpen van de bedrijfshiërarchieën die veel ondernemingen hanteren. Wie werkt, valt ontegenzeglijk ten prooi aan ontelbare managers, teamleiders, chefs en … Read More

Featured Post