I-cane Social Technology

logo i-cane

De Stichting I-Cane is een goede doelen stichting die zich in het bijzonder inzet voor kinderen en jongeren. Gebleken is dat op jeugdige leeftijd, in menskracht en financieel, veel middelen gespendeerd worden aan training van de onafhankelijke mobiliteit (training in het lopen met een geleidestok).

De I-Cane Mobilo® is door I-cane ontwikkeld voor blinde en slechtziende personen. Daarnaast is er uit contacten met belangenorganisaties van doofblinde mensen gebleken dat een module van het I-Cane systeem, de Tactile Arrow, zeer bruikbare elementen bevat die geschikt zijn voor doofblinde personen. De gebruiker krijgt zijn instructie door middel van een voelpijl die zich in het handvat onder een vinger bevindt. Deze voelpijl geeft de gebruiker aanwijzingen voor navigatie én waarschuwt hem/haar voor obstakels op borst- en hoofdhoogte. Door gebruik van de voelpijl kan tijdens gebruik van de I-Cane Mobilo® volledig aandacht worden gegeven aan verkeersgeluiden. De signalen van de I-Cane Mobilo® beïnvloeden het gehoor niet.

Door het verplaatsen met een intelligente geleide-stok vroegtijdig aan te leren, hebben kinderen en jongeren hier vroeg en langdurig voordeel van. Zij kunnen o.a. de stap naar onderwijs en arbeid beter maken, en zijn sneller in staat om te integreren in de ‘ziende’ maatschappij, met alle voordelen van dien. Trainingen zullen waarschijnlijk ook sneller en efficiënter verlopen. Het snelle oppakken door kinderen en jongeren van moderne technologieën draagt bij aan een succesvolle invoering. Deze succesvolle invoering bij kinderen en jongeren zal voorts veel
kennis opleveren die de volwassen en oudere visueel gehandicapte mensen vervolgens ten goede zal komen

Website
Comments are closed.