Stichting de Pijler

Logo stichting de pijler

Stichting de Pijler initieert, ondersteunt en verbindt burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties, die in Limburg actief zijn op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede op het gebied van wonen, werken en leven.

Tevens zet de Pijler zich in om de maatschappelijke dialoog rondom deze problematiek levend te houden en daar waar wenselijk aan te wakkeren.

Website
Comments are closed.